Sociale stress, zelfregulatie en de ontwikkeling van antisociaal gedrag

Over het Project

Dit onderzoek gaat over de invloed van sociale stressoren op neurocognitieve functies die ten grondslag liggen aan gedragingen die een gevaar vormen voor de veiligheid, zoals agressie, criminaliteit, psychische problemen en verslaving. We bestuderen de rol van de relaties van kinderen met ouders, leerkrachten en leeftijdsgenoten en stressfactoren gerelateerd aan inkomen, werk, huisvesting en sociaal netwerk bij het voorspellen van hersenfuncties (EEG), gedragsmetingen van cognitieve en gedragsmatige controle en besluitvorming – die aan de basis liggen van delinquentie en antisociale problemen. In deze studie werken we samen met het longitudinale populatie onderzoek ‘Happy Children, Happy Adolescent’. Longitudinale metingen van hersenfunctie en gedragsinhibitie, monitoren van prestaties en werkgeheugen bieden een unieke kans om elementaire en essentiële vragen te beantwoorden over de ontwikkeling en voorlopers van neurocognitieve kwetsbaarheden voor antisociaal gedrag en criminaliteit die een ernstige bedreiging vormen voor de publiek veiligheid.

CATEGORIE:

Zelfregulatie

LOOPTIJD:

2017-2024

ROL:

Medeaanvrager, co-promotor

FINANCIERING:

Erasmus Initiative Grant, Erasmus Universiteit Rotterdam

PARTNERS:

Miranda Lutz-Landesbergen MSc (EUR)
Prof. Ingmar Franken (EUR)
Prof. Pol van Lier (VU)

Publicaties

Project Updates

Geen berichten gevonden!