Opvoedcapaciteit in zeer kwetsbare gezinnen en uitkomsten in de babytijd

Over het Project

In nauwe samenwerking met het academisch ziekenhuis en de lokale overheid is een holistisch programma ontwikkeld om de zorg voor zeer kwetsbare zwangere vrouwen in Rotterdam te optimaliseren. Het Moeders van Rotterdam-project is een innovatief project waarin kwetsbare moeders worden begeleid met een vraag gestuurde en buurtgerichte aanpak gericht op zowel medische als sociale problemen. Het programma wijst één centrale casemanager per gezin aan om ervoor te zorgen dat de complexe sociaal-medische problemen van de risicovolle zwangere vrouwen/moeders effectief en collectief worden beheerd. Het project heeft als doel de kansen op een gezonde zwangerschap, een gezonde en veilige kraamperiode en een goede start in het leven van kinderen van kwetsbare moeders te vergroten. Ik werk nauw samen met de afdeling Gynaecologie en Verloskunde en de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC om de opvoedcapaciteit en de ontwikkeling in de vroege kinderjaren bij deze hoog risicopopulatie te bestuderen, en de mogelijke gunstige effecten van de interventie van Moeders van Rotterdam op deze parameters.

CATEGORIE:

Verstoorde zelfregulatie

LOOPTIJD:

2015-2024

ROL:

Onderzoeker, co-promotor

FINANCIERING:

Stichting De Verre Bergen

PARTNERS:

Marije van der Hulst MSc (Erasmus MC)
Prof. Eric Steegers (Erasmus MC)
Dr. Loes Bertens (Erasmus MC)
Dr. Hanneke de Graaf (Erasmus MC)
Prof. Peter Prinzie (EUR)
Gemeente Rotterdam
Stichting De Verre Bergen

Publicaties

Project Updates