Kwetsbaarheid en veerkracht na partnergeweld

Over het Project

Partnergeweld (PG) is een van de ernstigste maatschappelijke gezondheidsproblemen met zowel korte als lange termijneffecten op verschillende domeinen, zoals mentale en fysieke gezondheid, economische omstandigheden, disfunctionele sociale relaties en nieuwe geweldservaringen. Op verzoek van een crisisopvang voor huiselijk geweld in Rotterdam hebben we een clusteranalyse uitgevoerd naar mogelijke subgroepen van slachtoffers in hun vrouwelijke populatie van slachtoffers van partnergeweld. De analyse van 284 patiëntendossiers liet een onderscheid zien tussen een groep veerkrachtige slachtoffers van ernstig PG (72%) en een groep slachtoffers van structurele en ernstige PG met bijkomende complexe problemen (28%). Deze laatste groep ervoer vaker psychiatrische en psychosociale problemen, die verband hielden met meer hardnekkige gewelddadige relaties van intergenerationele aard. We doen momenteel onderzoek naar de veerkracht en risicofactoren die de relatie tussen ervaren geweld en psychische problemen in deze etnisch diverse steekproef van vrouwelijke PG-slachtoffers bepalen.

CATEGORIE:

Verstoorde zelfregulatie

LOOPTIJD:

2017-heden

ROL:

Hoofdonderzoeker, medeaanvrager

FINANCIERING:

Stichting Arosa

PARTNERS:

Dr. Frank van der Horst (DPECS, EUR; De Waag)
Dr. Joran Jongerling (DPECS, EUR)
Stichting Arosa

Publicaties

Project Updates