INCAS

Over het Project

Bij moeders met ernstige psychiatrische stoornissen wordt vaak de vraag gesteld in hoeverre zij hun kind een veilige, zorgzame omgeving kunnen bieden. Er zijn momenteel weinig valide instrumenten die de essentiële opvoedcapaciteiten van deze kwetsbare groep moeders op een gestandaardiseerde manier kunnen beoordelen. Om aan deze behoefte te voldoen, is in Australië het Infant Caregiving Assessment Scales (INCAS) instrument ontwikkeld om de opvoedcapaciteit van moeders in de vroege kindertijd te beoordelen. Dit instrument is speciaal geschikt voor moeders met ernstige psychiatrische stoornissen. De INCAS bestaan uit twee belangrijke dimensies: emotionele (bijv. genegenheid, empathie, mentaliseren) en instrumentele (bijv. bescherming, competentie, motivatie) opvoedcapaciteiten. De INCAS beslaan dus een breder spectrum aan opvoedcapaciteiten dan bestaande instrumenten. We verwachten dat INCAS een belangrijke bijdrage zal leveren aan de klinische praktijk door sterke en zwakke punten in specifieke opvoedvaardigheden en opvoedcapaciteiten van moeders met ernstige psychiatrische stoornissen in kaart te brengen en daarmee de basis te vormen voor gerichte interventies. In deze studie onderzoeken we de toepasbaarheid en psychometrische kwaliteit van de INCAS in een Nederlandse populatie moeders met ernstige en diverse psychopathologie.

CATEGORIE:

Verstoorde zelfregulatie

LOOPTIJD:

2012-heden

ROL:

Onderzoeker, medeaanvrager, co-promotor

FINANCIERING:

Stichting de Vrienden van het Sophia

PARTNERS:

Dr. Mijke Lambregtse-van den Berg (Erasmus MC)
Vandhana Choenni MSc (Erasmus MC)
Prof. Frank Verhulst (Erasmus MC)
Dr. Kathryn Knights
Dr. Kirstine Davidsen (University of Southern Denmark)
Prof. Susanne Harder (University of Southern Denmark)

Publicaties

Project Updates

Geen berichten gevonden!