Sociale relaties

 Zelfregulatie

 Liegen in families

Nieuw onderzoek van het Fami-LIEGEN team. ALLE ouders kunnen hieraan meedoen: zowel biologische ouders, bonusouders als adoptie-ouders. Gelijk meedoen? De vragenlijst staat hier

 

In het dagelijks leven vertellen ouders regelmatig een leugentje. Tegen de buurvrouw, tegen een vriend of vriendin of tegen je partner. Maar liegen vaders en moeders ook tegen hun eigen kinderen? We kennen allemaal wel een paar voorbeelden: “De koekjes zijn op!” of “Netflix heeft een storing.”. Wat vinden vaders en moeders van het vertellen van leugens tegen kinderen? Vertellen ze zelf wel eens zo’n leugentje? En wat leren ze hun
kinderen over liegen en eerlijk zijn?

 

Deze vragen staan centraal in een nieuw onderzoek van Rianne Kok en haar Fami-LIEGEN
team van de Erasmus Universiteit Rotterdam. “In dit unieke onderzoek vragen we
ouders om hun mening over verschillende vormen van liegen tegen kinderen, van
leugens om kinderen te beschermen tot leugens die ouders vertellen om
ingewikkelde opvoedsituaties voor zichzelf wat makkelijker te maken.” In de
vragenlijst leggen we verschillende vormen van liegen voor en vragen steeds wat
ouders van dat soort leugens vinden en of ze zelf wel eens zo’n leugen
vertellen. 
ALLE ouders kunnen meedoen aan het onderzoek: zowel biologische ouders, bonusouders als adoptie-ouders. Daarnaast kunnen ouders met kinderen van alle leeftijden

meedoen, of je nu hele jonge kinderen hebt of kinderen die al volwassen zijn.
“We hopen van zoveel mogelijk verschillende vaders en moeders te horen hoe ze
hierover denken.”

 

Wil je meedoen en/of meer informatie over het onderzoek? Klik dan hier

Rianne_nieuw
Foto door Wilma van der Hel

Dr. Rianne Kok

Onderzoeker Ortho- en Gezinspedagogiek

Sinds ik mijn onderzoekscarrière meer dan tien jaar geleden begon, ben ik gefascineerd door de vraag waarom sommige kinderen meer moeite hebben met het volgen van de sociale normen en waarden van hun gezin, school en samenleving dan anderen. Mijn onderzoek draagt ​​bij aan een beter begrip van de sociale basis voor het controleren en sturen van gedrag, emoties en cognitie door kinderen en hun morele ontwikkeling in de vroege kinderjaren. Door gebruik te maken van ecologisch valide meetmethoden en observaties, probeer ik beter te begrijpen hoe kinderen zich aanpassen aan verschillende sociale situaties. Als docent probeer ik studenten te inspireren om kritisch te reflecteren op wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken in de ortho- en gezinspedagogiek en hen actief te betrekken bij mijn lopende onderzoeksprojecten. Mijn intensieve samenwerking met (inter-)nationale collega’s en studenten, maatschappelijke partners, gezinnen en scholen zijn een belangrijke drijfveer in mijn academische carrière.  

Onderzoeksgebieden

Ik probeer te ontdekken hoe vroege sociale relaties en interacties van invloed zijn op het sturen en controleren van cognitieve en emotionele processen die iemand helpen zich te gedragen volgens de sociale normen en waarden in de samenleving.

Zelfregulatie

Ik bestudeer de ontwikkeling van zelfregulatie in de vroege kinderjaren en onderzoek hoe deze vaardigheid wordt gevormd door factoren in de gezins- en schoolcontext.

Verstoorde zelfregulatie

Ik onderzoek hoe verstoorde zelfregulatie wordt doorgegeven van generatie op generatie in gezinnen gekenmerkt door psychopathologie of sociaaleconomische problemen.

Liegen in families

Met behulp van nieuwe onderzoeksmethoden en innovatieve perspectieven probeer ik zicht te krijgen op de vroege wortels van liegen en morele dissonantie binnen gezinnen.

zelfregulatie

Ik bestudeer de ontwikkeling van zelfregulatie in de vroege kinderjaren en onderzoek hoe deze vaardigheid wordt gevormd door factoren in de gezins- en schoolcontext.

Verstoorde zelfregulatie

Ik onderzoek hoe verstoorde zelfregulatie wordt doorgegeven van generatie op generatie in gezinnen gekenmerkt door psychopathologie of sociaaleconomische problemen.

liegen in families

Met behulp van nieuwe onderzoeksmethoden en originele perspectieven probeer ik zicht te krijgen op de vroege wortels van liegen en morele dissonantie binnen gezinnen.

Het Fami-LIES Onderzoek

Kinderen die liegen, leren dit meestal al op zeer jonge leeftijd. In de vroege kinderjaren vormen gezinnen de basis voor de morele opvoeding van hun kinderen. Ouders liegen soms tegen kinderen (bijvoorbeeld: zeggen dat je je kind achterlaat als het zich misdraagt) of in het bijzijn van hun kinderen (bijvoorbeeld: iemand vertellen dat ze een cadeau mooi vinden terwijl ze aan hun kind toegeven dat dat niet zo is). Wat ouders hun kinderen leren over liegen kan zelfs tegenstrijdig zijn: ondanks het feit dat ouders af en toe liegen tegen kinderen of liegen in hun bijzijn, leren veel ouders hun kinderen dat liegen verkeerd is. Tot nu toe zijn er geen onderzoeken die de oorzaken en gevolgen van deze gemengde boodschappen of “morele dissonantie” in gezinnen hebben bekeken. In de Fami-LIES studie zal ik onderzoeken hoe en waarom ouders tegen kinderen liegen, hoe en of dit tegenstrijdig is met wat ze hun kinderen leren, en hoe liegen en morele dissonantie een rol spelen in de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van kinderen.

Het Fami-LIES Onderzoek

Kinderen die liegen, leren dit meestal al op zeer jonge leeftijd. In de vroege kinderjaren vormen gezinnen de basis voor de morele opvoeding van hun kinderen. Ouders liegen soms tegen kinderen (bijvoorbeeld: zeggen dat je je kind achterlaat als het zich misdraagt) of in het bijzijn van hun kinderen (bijvoorbeeld: iemand vertellen dat ze een cadeau mooi vinden terwijl ze aan hun kind toegeven dat dat niet zo is). Wat ouders hun kinderen leren over liegen kan zelfs tegenstrijdig zijn: ondanks het feit dat ouders af en toe liegen tegen kinderen of liegen in hun bijzijn, leren veel ouders hun kinderen dat liegen verkeerd is. Tot nu toe zijn er geen onderzoeken die de oorzaken en gevolgen van deze gemengde boodschappen of “morele dissonantie” in gezinnen hebben bekeken. In de Fami-LIES studie zal ik onderzoeken hoe en waarom ouders tegen kinderen liegen, hoe en of dit tegenstrijdig is met wat ze hun kinderen leren, en hoe liegen en morele dissonantie een rol spelen in de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van kinderen.

Laatste Nieuws